قوانین استفاده از سرویس های سایت

فعالیت در سایت نت پاپ آپ نشان دهنده پذیرش تمامی قوانین آمده در زیر است :
منظور از سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ ، سایت www.netpopup.ir می باشد.

قوانین کسب درآمد کنندگان :

  • حداکثر یک پاپ آپ دیگر به جز پاپ آپ سایت نت پاپ آپ ، می تواند در سایت وجود داشته باشد ( در مجموع حداکثر دو پاپ آپ در سایت باید وجود داشته باشد ).
  • قرار دادن کد سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ در لینک باکس و کسب درآمد از طریق آن ، ممنوع می باشد و درآمدی پرداخت نخواهد شد.
  • محتوای وبگاه ها نباید مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و اگر پس از مدتی وبگاهی فیلتر شود ، هیچ گونه واریزی برای آن انجام نخواد شد.
  • در صورت مشاهده کوچک ترین تقلب در سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ ( به هر نحوی ) ، مدیریت نت پاپ آپ اجازه بستن یا صفر کردن حساب کاربری فرد خاطی را دارد.
  • هیچ یک از وب های فروش اکانت های عبور از فیلترینگ، حق کسب درآمد از سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ را نداشته و در غیر این صورت درآمد آنها پرداخت نخواد شد.

قوانین تبلیغ کنندگان :

  • وبگاه های فیلتر شده اجازه استفاده از خدمات سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ را ندارند.
  • در صورتی که برای تبلیغات وبی که با قوانین سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ مغایرت دارد هزینه ای واریز شود ، مدیریت سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ می توانید از عودت وجه خودداری کند.


مدیریت سامانه تبلیغاتی نت پاپ آپ اجازه تغییر قوانین سامانه را در هر زمانی دارد و کاربران موظف هستند برای آگاهی از قوانین جدید سامانه ، به همین صفحه باز گردند.